Bạn đang ở đây

Tin công ty

16:36, 02/12/2015
Hồ sơ năng lực của công ty
17:20, 11/11/2015
Thương hiệu là tài sản vô hình của một doanh nghiệp. Mặc dù giá trị của tài sản vô hình này rất khó xác định tuy nhiên thương hiệu thường có sức sống lớn và là tài sản tạo ra giá trị lớn cho doanh nghiệp.