Bạn đang ở đây

Đối tác - Khách hàng

VIV với sự am hiểu sâu sắc về môi trường kinh tế, luật pháp và các quy định của Việt Nam, tự hào là một trong những công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá và tư vấn tài chính nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao nhất trong kinh doanh và quản trị. Dưới đây một số những đối tác đã sử dụng dịch vụ của VIV về thẩm định và tư vấn doanh nghiệp: