Bạn đang ở đây

Tin nổi bật

ThienNhien.Net – Tài sản quốc gia sẽ tăng cao nếu quá trình vốn hóa đất đai, khoáng sản được thực hiện tốt. Nước ta đang thiếu hoàn toàn một vế quan trọng: Tài chính khoáng sản. Hiện nay, khoáng sản không có quy trình định giá.
Chính quyền Lao động bang Victoria đã yêu cầu Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng bang Victoria thực hiện 200 đợt kiểm tra bất ngờ hồi năm ngoái sau khi số khiếu nại về việc định giá thấp bất động sản gia tăng.
Ngày 9/1/2016, tại Hà Nội, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Kết nối với chúng tôi

Tin chuyên ngành

12:13, 08/01/2016
Theo Điều 15 Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá quy định tài sản NN phải thẩm định giá
17:23, 23/12/2015
Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể xác định bằng các đặc điểm vật chất của chính nó nhưng lại có giá trị và có khả năng sinh ra lợi nhuận. Sở hữu trí tuệ là thuật ngữ dùng để chỉ quyền của chủ thể bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với loại tài sản trí tuệ. 
10:36, 16/12/2015
Thương hiệu trong thời đại ngày nay đã trở nên một khái niệm quen thuộc. Trên thị trường, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu đang xảy ra ngày càng nhiều. Thương hiệu nào hiểu rõ được khách hàng, phục vụ, chăm sóc khách hàng chu đáo sẽ ngày càng được khách hàng tín nhiệm, giá trị thương hiệu ngày càng cao.
17:39, 24/11/2015
(TBKTSG) - Hiện nay, khoản 2, điều 8, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 quy định điều kiện kinh doanh của “dịch vụ định giá bất động sản” khá đơn giản là tổ chức chỉ cần có ít nhất hai cá nhân được cấp chứng chỉ định giá bất động sản. Trên thực tế, đang tồn tại một hoạt động gần giống dịch vụ định giá bất động sản, nhưng lại được quy định trong một hệ thống văn bản khác, đó là “dịch vụ thẩm định giá” (cho mọi loại tài sản cần định giá, bao gồm cả bất động sản). Dịch vụ thẩm định giá đang được điều chỉnh bởi Luật Giá năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá năm 2012.
11:13, 16/11/2015
TT - Theo nghị định 45 về thu tiền sử dụng đất (hướng dẫn Luật đất đai 2013), một số trường hợp giá đất cụ thể sẽ được tính theo hệ số. Cách tính này đơn giản rất nhiều so với phương pháp thẩm định giá đất.