Giới thiệu về VIV

VIV là một trong số ít những tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp tại Việt Nam đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá. VIV đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn của Bộ Tài Chính và IVSC (Uỷ ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế) và Hiệp hội thẩm định giá Đông Nam Á (AVA).

Tin tức sự kiện

Sau 3 năm liên tục giữ nguyên giá đất, TP.HCM tăng hệ số K lên 1,0 lần so với năm 2022.
Tỉnh Lâm Đồng dự kiến hoàn thành việc phê duyệt giá đất dự án Khu đô thị Đại Ninh của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh trước ngày 31/12.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá khoản nợ tín dụng.

Đối tác