Bạn đang ở đây

TP.HCM điều chỉnh hệ số giá đất năm 2023

Sau 3 năm liên tục giữ nguyên giá đất, TP.HCM tăng hệ số K lên 1,0 lần so với năm 2022.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình HĐND TP.HCM, xin ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2023 lên 1,0 lần (tương đương 2,5-3,5 so với bảng giá đất tùy theo nhóm và khu vực).

 

UBND TP.HCM cho biết dự thảo văn bản đã được lấy ý kiến góp ý, phản biện của các cơ quan, tổ chức theo quy định.

Hệ số K năm 2023 được áp dụng cho ba nhóm: Hộ gia đình cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ không phải đất ở sang đất ở với phần diện tích vượt hạn mức. Thứ hai là nhóm thuê đất trả tiền hàng năm. Thứ 3 là nhóm giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá; cho thuê đất nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Theo đó, hệ số K sẽ cao nhất là 3,5 lần và thấp nhất là 1,7 lần.

Theo thống kê dữ liệu giá đất đã được định giá theo thị trường và dữ liệu thị trường xây dựng bảng giá đất 2022-2024, mức giá áp dụng theo hệ số quy định của năm 2022 đang ở mức khoảng 10,5%-35,7% so với giá đất chuyển nhượng trên thị trường.

Còn theo tính toán của Sở Tài Nguyên và Môi trường và Sở Tài chính, nếu hệ số K tăng lên 1,0 thì mức giá theo hệ số sẽ ở mức 18%-50% so với giá đất chuyển nhượng trên thị trường (tỷ lệ tùy theo khu vực, mục đích sử dụng đất, hình thức sử dụng đất).

UBND TP.HCM nhìn nhận việc điều chỉnh tăng hệ số K không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức mà chỉ ảnh hưởng đối với hộ gia đình, cá nhân có phần diện tích đất vượt hạn mức theo quy định.

ối với trường hợp thuê đất hoặc giao đất không qua đấu giá có giá (theo bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên, nghĩa vụ tài chính về đất đai được xác định thông qua việc thẩm định giá đất cụ thể theo giá thị trường, không áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất. Trường hợp khu đất có giá dưới 30 tỷ đồng mới áp dụng bảng giá đất.

Theo Zing News