Bạn đang ở đây

Tin nổi bật

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá khoản nợ tín dụng.
Trong quá trình phân tích thông tin, thẩm định viên có thể đưa ra những giả thiết đối với những thông tin thu thập còn hạn chế, chưa chắc chắn mà không thể khắc phục được.
Bộ Tài chính đề xuất tăng cường tiêu chuẩn, điều kiện của thẩm định viên về giá, gắn với đó là nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của thẩm định viên trong hoạt động thẩm định giá.

Kết nối với chúng tôi

Văn bản

STT Số/Ký hiệu Tên văn bản Ngày phát hành Download
1 01/VIV Hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt 25/04/2015 PDF icon 01viv-1449048889.pdf
2 23/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 19/05/2014
3 204/2014/TT-BTC Thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá 23/12/2014
4 204/2014/TT-BTC Thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá 23/12/2014 Microsoft Office document icon 2042014tt-btc-1446440892.doc
5 177/2013/NĐ-CP Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá 14/11/2013 PDF icon 1772013nd-cp-1446440533.pdf
6 28/2015/TT-BTC Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 6/3/2015 của Bộ Tài chính v.v ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05,06 và 07 06/03/2015 Microsoft Office document icon 282015tt-btc-1446440373.doc
7 158/2014/TT-BTC Thông tư 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04 27/10/2014 PDF icon 1582014tt-btc-1446439620.pdf
8 511/TB-BTC Thông báo số 511/TB-BTC ngày 24/8/2015 của Bộ Tài chính v.v công bố, điều chỉnh DS các DN TĐG, DS TĐV về giá đủ đk hành nghề thẩm định giá TS năm 2015 24/08/2015 PDF icon 511tb-btc-1446439421.pdf
9 11/2012/QH13 Luật Giá số 11/2012/QH13 10/11/2012 Microsoft Office document icon 112012qh13-1446439025.doc