Bạn đang ở đây

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Ngày đăng: 29 - 10 - 2015

Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt (VIV) chuyên cung cấp dịch vụ thẩm định giá hàng đầu Việt Nam, các dịch vụ thế mạnh của VIV bao gồm: Dịch vụ thẩm định giá Bất động sảnDịch vụ Thẩm định giá Động sảnDịch vụ thẩm định dự án đầu tưDịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp ...

Vì sao phải thẩm định giá trị doanh nghiệp?

Với sự phát triển của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán và các thị trường tài sản khác thì thẩm định giá doanh nghiệp và các lợi ích của nó ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Giá trị là yếu tố đầu tiên người ta muốn biết khi tìm hiểu về một sản phẩm.

Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, bạn biết các tài sản công ty trị giá bao nhiêu, nhưng bạn không biết giá trị thị trường của doanh nghiệp mình thì bạn đang bỏ sót một thứ hết sức quan trọng. Việc thẩm định giá trị doanh nghiệp đem lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu: bảo vệ doanh nghiệp; biết được khả năng của doanh nghiệp để điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, sản xuất… Quan trọng nhất, việc thẩm định giá trị doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp thu hút vốn từ các nhà đầu tư tài chính.

Thẩm định giá doanh nghiệp xuất phát từ yêu cầu của hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất hoặc chia nhỏ doanh nghiệp. Đây là loại giao dịch diễn ra có tính chất thường xuyên và phổ biến trong cơ chế thị trường. Đặc biệt Việt Nam đang phấn đấu thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN như hiện nay thì việc định giá doanh nghiệp lại càng trở nên quan trọng. Trong cách nhìn của các nhà đầu tư, chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp nói chung và chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt nói riêng là sự đánh giá tổng quát về uy tín kinh doanh, khả năng tài chính và vị thế tín dụng. Từ đó, họ có cơ sở để đưa quyết định về đầu tư, tài trợ hoặc tiếp tục cấp tín dụng cho doanh nghiệp.

Bên cạnh các công cụ xác định giá trinh doanh nghiệp, để thể hiện được giá trị bằng tiền của doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt còn có hệ thống đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp được xây dựng chi tiết theo từng chỉ tiêu tài chính và phi tài chính nhằm giúp chính doanh nghiệp hoặc các bên liên quan hiểu được giá trị không bằng tiền và vị thế của doanh nghiệp để từ đó có quyết định đúng đắn về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Thẩm định giá trị doanh nghiệp