Bạn đang ở đây

Giới thiệu chung

15:16, 30/10/2015
Là doanh nghiệp được thành thành lập ngày 06 tháng 4 năm 2015, Công ty Cổ phẩn định giá và đầu tư Việt  là một công ty chuyên ngành thẩm định giá và tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn dự án. Thẩm định giá VIV đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng với chất lượng cao, đã thực sự chiếm được sự tín nhiệm của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và đã dần khẳng định được năng lực của mình và hiện nay là một trong số các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên ngành Thẩm định giá có uy tín nhất ở Việt Nam.