Bạn đang ở đây

Tin nổi bật

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá khoản nợ tín dụng.
Trong quá trình phân tích thông tin, thẩm định viên có thể đưa ra những giả thiết đối với những thông tin thu thập còn hạn chế, chưa chắc chắn mà không thể khắc phục được.
Bộ Tài chính đề xuất tăng cường tiêu chuẩn, điều kiện của thẩm định viên về giá, gắn với đó là nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của thẩm định viên trong hoạt động thẩm định giá.

Kết nối với chúng tôi

Thư mời thẩm định giá thiết bị y tế

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng thẩm định giá.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học số 2639/BB-BVNTW, ngày 07/11/2022 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật về việc thống nhất danh mục mua sắm, phục vụ chuyên môn.

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu thuê đơn vị thẩm định giá xác định giá trị linh kiện sửa chữa cho 04 danh mục thiết bị y tế (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm có chức năng thẩm định giá, có năng lực, kinh nghiệm thẩm định giá hàng hóa và dịch vụ về thiết bị y tế gửi bộ hồ sơ báo giá, bao gồm:

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá;

- Hồ sơ năng lực (bao gồm hồ sơ pháp lý, danh sách thẩm định viên về giá, bảng kê năng lực kinh nghiệm thẩm định giá tài sản và dịch vụ về thiết bị y tế).

 

Địa điểm tiếp nhận: Phòng VT - TBYT, Bệnh viện Nhi Trung ương (trong giờ hành chính, trước 16 giờ 30 phút). Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.6273.8663/62/61.

Thời hạn: 07 ngày kể từ ngày thông báo.

Vui lòng tải thông tin về phụ lục tại đây.

Theo Báo đấu thầu