Bạn đang ở đây

Giới thiệu chung

   

Là doanh nghiệp được thành thành lập ngày 06 tháng 4 năm 2015, Công ty Cổ phẩn định giá và đầu tư Việt  là một công ty chuyên ngành thẩm định giá và tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn dự án. Thẩm định giá VIV đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng với chất lượng cao, đã thực sự chiếm được sự tín nhiệm của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và đã dần khẳng định được năng lực của mình và hiện nay là một trong số các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên ngành Thẩm định giá có uy tín nhất ở Việt Nam.

VIV thấu hiểu được vai trò và sức mạnh của trí tuệ tổng hợp, do vậy chúng tôi cũng đã nhanh chóng hòa nhập và cộng tác với nhiều Công ty thẩm định giá và Công ty kiểm toán, công ty tư vấn khác để cùng nhau phát triển, VIV có sự am hiểu sâu rộng về thị trường kinh doanh cũng như môi trường pháp lý tại Việt Nam và đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên ngành và các giải pháp kinh doanh một cách hoàn diện và hiệu quả cho nhiều khách hàng với chất lượng cao.