Bạn đang ở đây

Thẩm định giá dây chuyền sản xuất

THẨM ĐỊNH GIÁ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
Ngày đăng: 02 - 11 - 2015

Xem thêm: thẩm định máy móc, thiết bị Y tế; thẩm định máy móc xây dựng; thẩm định phương tiện giao thông vận tải

Tổng quan về dây chuyền sản xuất

Trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trương, định hướng XHCN ở nước ta hiện nay, doanh nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế quốc dân. Nhà nước vẫn còn là người mua, người bán lớn nhất, và như vậy, máy móc thiết bị chủ yếu được mua sắm từ nguồn vốn nhà nước.

Sản xuất hàng hóa theo dây chuyền là sản xuất liên tục với một tốc độ định trước, phương pháp này đòi hỏi sản phẩm chuyển động không ngừng từ công đoạn này sang công đoạn khác, không dừng lại để kiểm tra tại một điểm nào trong quá trình sản xuất.

Thẩm định giá dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt 

Cùng với quá trình mua sắm mới tài sản là máy, thiết bị thì với quá trình đổi mới doanh nghiệp Nhà nước của Nhà nước ta hiện nay theo các hình thức cổ phần hóa, bán, khoán, cho thuê… cũng làm tăng nhu cầu thẩm định giá máy móc dây chuyền sản xuất, thiết bị.

VIV là doanh nghiệp có kinh nghiệm về lĩnh vực thẩm định giá nói chung và thẩm định giá máy móc, dây chuyền sản xuất nói riêng. Dựa trên các phương pháp thẩm định giá chuyên nghiệp, chúng tôi chắc chắn sẽ làm cho quý khách hàng hài lòng.