Bạn đang ở đây

Thẩm định giá phương tiện vận tải chuyên dụng

THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DỤNG
Ngày đăng: 29 - 10 - 2015

Xem thêm: thẩm định giá ô tô cũ

Tổng quan về thị trường phương tiện vận tải

Thị trường các phương tiện vận tải chuyên dụng đã qua sử dụng là một thị trường rất phức tạp do chủng loại phương tiện, model phong phú bao gồm hàng nhập khẩu, hàng lắp ráp trong nước, hoán cải hoặc đã được nâng cấp (độ) nên có chất lượng, tỷ lệ chất lượng còn lại của phương tiện không đồng đều, giá trị lớn, khó có sản phẩm để so sánh.

 

Cần phải thẩm định phương tiện giao thông vận tải chuyên dụng

Giá cả thị trường đối với phương tiện giao thông vận tải chuyên dụng đã qua sử dụng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi mức độ nhập khẩu, khả năng, năng lực lắp ráp trong nước hay mức đầu tư của doanh nghiệp. Do chịu ảnh hưởng của phương tiện giao thông, vận tải mới nên thị trường phương tiện giao thông vận tải đường độ đã qua sử dụng cũng chịu  những yếu tố xuất ảnh hưởng xuất phát từ sự can thiệp của Nhà nước như thuế nhập khẩu, lệ phí trước bạ, giá nhiên liệu …

Tuỳ theo từng trường hợp, mục đích thẩm định cụ thể, Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt (VIV) sẽ thẩm định giá phương tiện vận tải chuyên dụng đã qua sử dụng được áp dụng khái niệm giá trị thị trường hoặc giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá. Giá trị tài sản sau khi thẩm định giá sẽ làm cơ sở để doanh nghiệp sử dụng đúng mục đích.

sưu tầm